RallyDenmark holder pause i 2018

30.10.2018
Efter et pause år, kan vi godt offentligtgøre, at vi i 2019 er tilbage med et rally 🏁
Vi har indgået samarbejde med Mini Rally Syd.
Vi er i fuld gang med at fremtrylle et løb som skal afvikles lørdag d. 25. maj 2019.

Miljø

Miljømæssige mål for Rally Denmark

Rally Denmark skal være en miljømæssigt effektiv organisation og fremme en produktiv og behageligt arbejdsmiljø.
Organisationen vil også være kreativ og en miljømæssigt ansvarlig partner der arrangerer en begivenhed med mindst mulig skade på miljøet.
Arrangementet vil fokusere på miljømæssige udfordringer for motorsporten som helhed og tilskynde kreative løsninger for større miljømæssig ansvarlighed.

Specifikke mål

1. Overholde love og forordninger om begivenheden.
2. Arbejde hen imod øget miljømæssig ansvarlighed fra medarbejdere i organisationen og frivillige samt deltagerne.
3. Målet for en bedre udnyttelse af ressourcerne, herunder energi til gavn for miljøet.
4. Forebygge skadelige emissioner til luft, vand og jord.
5. Reducere affald og sortere det affald, der genereres.
6. Nuværende miljøkrav til de deltagende hold med hensyn til forurening, affald og håndtering af industriaffald (for eksempel olie, benzin, batterier osv.)
7. Fokus på miljø-indkøbspolitik.
8. Løbende evaluering af privatbilismen og tilskynde brugen af offentlig transport og logistik hvor det er muligt i arrangementet.
9. Indflydelse og støtte partnere og leverandører til at indføre bedre miljøpraksis.
10. Arbejde hen imod at bevare miljøet naturlige skønhed, så vi kan få lov til at bruge områderne igen.

Affald's instruktion til Rally Denmark

Vi ønsker at undgå følgende:
• Krav om, at holdene ikke forurener med kemikalier eller andet affald.
• Fremme minimal emballage fra leverandører.
• Hold engangs eller engangsbrug varer til et minimum.
• Informere tilskuere.
• Brug e-mail i stedet for breve ( man kan sende alle informationerne til deltagerne ud med mail frem for at sende dem ud med posten )
• Ansvarlig håndtering af affald.
• Opbevar og håndter industrielt affald i henhold til regler.
• Sortering af affald i containere, der er tydeligt mærket.
• Få affaldet kørt til den rigtige miljøet station.

Vi har alle et ansvar for at opretholde Rally Denmark's miljømål.